Program PITy 2014/2015

Łatwy w obsłudze, profesjonalny, bezpieczny i wygodny program do sporządzania
rocznych e-deklaracji podatkowych PIT 2014 i ich wysyłania przez internet.

Pobierz darmowy program PITy 2014/2015

Wysyłanie PIT-ów przez internet jest bardzo łatwe z programem PITy 2013/2014, wystarczy kilka sekund i PIT trafia do Urzędu Skarbowego!

Tags: e-deklaracje, pity online, pit przez internet

e-Deklaracje

Program PITy 2013/2014 to co rok modyfikowany, sprawdzony od lat produkt ułatwiający składanie e-deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Program nasz współpracuje z państwowym systemem e-Podatki, umożliwiającym przekazanie dokumentu elektronicznego (e deklaracji) do elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji podatkowej. System odwrotnie potwierdza złożenie e-deklaracji w formie dokumentu elektronicznego tzw. Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie deklaracji podatkowych on-line to realizacja art. 3a § 1 i art. 168 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Na mocy tej ustawy Minister Finansów określił rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na obecną chwilę w przypadku składania część tych deklaracji wymagany jest obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to przede wszystkim e deklaracji przekazywanych przez podmioty gospodarcze.

W przypadku zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 składanych online kwalifikowany podpis nie obowiązuje. W celu autoryzacji zeznania podatkowego składający edeklaracje wpisuje w odpowiednie miejsce kwotę przychodu zadeklarowaną za poprzedni rok podatkowy. O zeznaniach wymienionych powyżej szerzej piszemy w odrębnych artykułach, które otwieramy klikając na odpowiedni link.

  Podstawowe zalety programu PIYy 2013/2014 to:

  • zastosowanie kreatora PIT 2013/2014, który pomaga w doborze odpowiednich formularzy i załączników oraz w ich prawidłowym wypełnieniu,
  • weryfikacja niektórych danych np. numerów NIP lub PESEL,
  • informacja o brakach w danych wprowadzonych do deklaracji,
  • automatyczne wyliczanie wartości wynikających z kwot informacji podstawowej, wprowadzonych do zeznania lub załączników,
  • z uwagi na wbudowanie odpowiedniego modułu wyjściowego nie ma potrzeby instalowania dodatkowych programów zewnętrznych typu wtyczka lub innych umożliwiających wejście do systemu e-Podatki,
  • bezpośrednie generowanie formularzy zeznań podatkowych.

Wszystko to sprawia, że sporządzanie i przekazywanie e deklaracji za pomocą naszego programu jest "łatwe, lekkie i przyjemne". Nie mówiąc o satysfakcji jaka może wynikać z faktu pomocy w sporządzeniu deklaracji osobom z najbliższego otoczenia, które nie mają dostępu do komputera. Szczególnie zwracamy się do dzieci lub wnuków osób starszych, które rozlicza organ rentowy, a które chętnie przekazałby 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Mimo, że sam proces sporządzania e deklaracji jest stosunkowo prosty musimy zdawać sobie sprawę, że program nie rozstrzygnie problemów związanych z interpretacją przepisów prawa podatkowego. W przypadku problemów prawnych radzimy wcześniej niż w ostatecznym terminie przystąpić do sporządzania e deklaracji, tak aby dać sobie czas na rozstrzygnięcie wątpliwości.

Powód dla którego nie powinniśmy przystępować do sporządzenia e deklaracji "za pięć dwunasta" wynika również z okoliczności jakie mogą wystąpić z chwilą wysyłania e deklaracji. W tym momencie opisuję nieco szerzej proces przekazywania PIT przez Internet.

Po sporządzeniu e deklaracji na pasku narzędziowym wygenerowanego formularzu klikamy e-Deklaracje, następnie w oknie "Wysyłanie deklaracji - e-deklaracja" wpisujemy przychód z zeznania za rok poprzedni i klikamy "Wyślij".

Zazwyczaj po kilku sekundach w oknie pojawia się informacja, że e deklaracja została wysłana i możemy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

W okresach nasilenia przekazów edeklaracji, co ma miejsce szczególnie w ostatnich dniach przed terminem składania zeznań może się zdarzyć, że wskutek przeciążenia systemu czas przekazania edeklaracji znacznie się wydłuży. System co do zasady może wydać poświadczenie w ciągu 24 godzin. Jak może to skutkować w przypadku mocno spóźnionego podatnika, nie potrzeba tłumaczyć. Dodatkowo proces wysyłania edeklaracji może się wydłużyć z uwagi na błąd popełniony w trakcie wysyłania np. błędnie wpisany przychód z zeznania za rok poprzedni. Nałożenie się niesprzyjających okoliczności może doprowadzić do przyjęcia przez System edeklaracji po godzinie zero 1 maja 2014 roku, z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu.                   

Program szybki i wygodny

Program PITy TaxMachine 2014/2015 jest szybki i wygodny, PIT można zrobić w czasie jednej minuty i wysłać go przez internet (e-deklaracje)!

Kreator PIT 2014

Kreator deklaracji PIT 2014 pomaga użytkownikowi przygotować deklarację, nie musisz nawet wiedzieć jaki PIT wypełnić, Kreator PIT sam wybierze odpowiednie druki i utworzy odpowiedni PIT!

Dane są tylko na Twoim komputerze

Wszelkie Twoje dane są przechowywane tylko na Twoim komputerze, a e-deklaracja trafia bezpośrednio do Urzędu, tak więc obce osoby nie mają dostępu do Twoich danych!

Częste aktualizacje

Program jest często aktualizowany, wszelkie aktualizacje pobierają się same przez internet - zawsze masz aktualny program i wszystkie formularze.