Program PITy 2014/2015

Łatwy w obsłudze, profesjonalny, bezpieczny i wygodny program do sporządzania
rocznych e-deklaracji podatkowych PIT 2014 i ich wysyłania przez internet.

Pobierz darmowy program PITy 2014/2015

Ulga na dzieci

Ulga na dzieci częściej i chyba bardziej właściwie zwana ulgą rodzinną lub ulgą prorodzinną, dotyczy podatników wykonujących władzę rodzicielską, pełniących funkcję opiekuna prawnego lub sprawujących opiekę nad dziećmi poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Ulgę na wychowanie dziecka może odliczyć od podatku jedynie osoba sporządzająca roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT37 lub PIT36 to jest taka, która uzyskuje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Przepisy dotyczące ulgi rodzinnej uchwalone zostały pod koniec 2006 roku w okresie nasilonej walki politycznej o przyszłego wyborcę, który do urn udawał się 21 października 2007 roku. Wielu z nas podatników, pamięta licytowanie się poszczególnych ugrupowań politycznych o zakres i wysokość tej ulgi i trzeba przyznać, że jej wysokością byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Ulga prorodzinna cieszy się wśród podatników największą popularnością ze wszystkich dostępnych mechanizmów umożliwiających zmniejszenie zobowiązania wobec fiskusa. Rocznie korzysta z ulgi co szósty podatnik, czyli prawie 4 miliony osób.

Po zmianach, które zaczęły obowiązywać od 2009 roku (zakres uprawnionych poszerzono o rodziny zastępcze i opiekunów prawnych), przepisy ulgi nie ulegały zmianom. Do roku 2012 włącznie ulga umożliwiała teoretycznie odliczenie od podatku kwoty 92,67 złotych miesięcznie (1.112,04 zł. rocznie) na każde dziecko. Na wysokość ulgi nie miała znaczenia liczba wychowywanych dzieci i sytuacja finansowa rodziców lub opiekunów. Począwszy od 2013 roku kryterium to uległo zmianie, którą to zmianę musimy uwzględnić przy sporządzaniu w roku 2014 zeznania podatkowego za rok 2013.

Przy ocenie prawa i wysokości odliczenia decydujące jest :

  • pozostawanie w związku małżeńskim,
  • ilość dzieci na wychowaniu,
  • wysokość dochodów podatnika lub suma dochodów małżonków.

W wyniku nowelizacji rodzicom i opiekunom wychowującym jedno dziecko prawo do ulgi ograniczone zostało wprowadzeniem limitu dochodów. Osoby wychowujące jedynaka mogą zmniejszyć podatek o kwotę 92,67 zł. za każdy miesiąc opieki:

  • jeżeli łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim nie przekroczyły w skali roku kwoty 112.000 złotych,
  • w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (również przez część roku) i spełnia warunki konieczne do uznania jej za osobę samotnie wychowującą dziecko, jeżeli jej dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 złotych,
  • w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (również przez część roku) i nie wychowuje dziecka samotnie, jeżeli jej dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 56.000 złotych.

W przypadku wychowywania dwójki dzieci zasady stosowania ulgi rodzinnej nie uległy zmianie w porównaniu do roku 2012. Na każde dziecko dziecko przysługuje odliczenie od podatku w wysokości 92,67 zł. miesięcznie, a w wysokości 1.112,04 za cały rok podatkowy.

Na uldze rodzinnej mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie wychowujący troje i więcej dzieci, ponieważ na pierwsze dwoje z nich odliczą po 92,67 zł. miesięcznie (1.112,04 zł. rocznie), na trzecie więcej bo 139,01 zł./m-c (1668,12 zł./rok), ale najwięcej na czwarte i następne dzieci po 185,34 zł./m-c (2224,08 zł./rok).

Z mało skomplikowanych wyliczeń wynika, że wychowywanie przez cały rok czwórki dzieci przysporzy podatnikowi "oszczędności" z tytułu pomniejszenia należnego podatku o kwotę 6.116,28 złotych, pod warunkiem że co najmniej taka kwota została uprzednio przekazana do urzędu skarbowego.    

Jak dalece real może nie spełniać oczekiwań zobrazujemy na przykładzie.

Państwo Kowalscy wychowują czwórkę małoletnich dzieci, a więc mogliby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku w kwocie 6.116,28 zł. Ale oboje małżonkowie zatrudnieni byli na najniższym wynagrodzeniu, które w 2013 roku wynosiło 1.600 zł. Pracodawca jako płatnik podatku odprowadził w ich imieniu zaliczki na podatek dochodowy w wysokości po 900 zł. Małżonkowie po przekazaniu zeznań podatkowych do urzędu skarbowego otrzymają zwrot podatku w kwocie 1.800 zł.

Takie przykłady można by mnożyć. Z swojego doświadczenia znam przypadki, w których rodzic otrzymuje zwrot w wysokości kilku złotych na przykład wówczas gdy zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowach "śmieciowych".

   

Program szybki i wygodny

Program PITy TaxMachine 2014/2015 jest szybki i wygodny, PIT można zrobić w czasie jednej minuty i wysłać go przez internet (e-deklaracje)!

Kreator PIT 2014

Kreator deklaracji PIT 2014 pomaga użytkownikowi przygotować deklarację, nie musisz nawet wiedzieć jaki PIT wypełnić, Kreator PIT sam wybierze odpowiednie druki i utworzy odpowiedni PIT!

Dane są tylko na Twoim komputerze

Wszelkie Twoje dane są przechowywane tylko na Twoim komputerze, a e-deklaracja trafia bezpośrednio do Urzędu, tak więc obce osoby nie mają dostępu do Twoich danych!

Częste aktualizacje

Program jest często aktualizowany, wszelkie aktualizacje pobierają się same przez internet - zawsze masz aktualny program i wszystkie formularze.