Program PITy 2014/2015

Łatwy w obsłudze, profesjonalny, bezpieczny i wygodny program do sporządzania
rocznych e-deklaracji podatkowych PIT 2014 i ich wysyłania przez internet.

Pobierz darmowy program PITy 2014/2015

Łączne opodatkowanie dochodów małżonków

Zasadą jest, że każdy podatnik w zakresie zobowiązań podatkowych rozlicza się z organem podatkowym sam. Wyjątek od tej zasady jest możliwość wspólnego rozliczania się małżonków na formularzach zeznań podatkowych PIT 37 i PIT 36. Z łącznego opodatkowania swych dochodów mogą skorzystać małżonkowie, jeżeli:

 • oboje mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu niezależnie od położenia źródeł przychodów,
 • pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
 • przez cały rok istniała między nimi współwłasność majątkowa.

Wobec wymogu jakim jest konieczność złożenia wniosku o wyborze sposobu opodatkowania będzie on spełniony jeżeli na druku PIT 37  lub PIT 36 zaznaczymy kwadrat 2 zdefiniowany - "wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy".

Ze sposobu łącznego opodatkowania małżonków może skorzystać również małżonek, który:

 • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
 • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed przekazaniem zeznania do urzędu skarbowego.

W takim przypadku konieczne jest zaznaczenie kwadratu z indeksem 3, a zdefiniowanego - "wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy".

Złożenie wniosku (zaznaczenie właściwego kwadratu) wyczerpuje również rolę oświadczenia, w którym małżonkowie (lub małżonek) potwierdzają, że w ich przypadku spełnione są warunki decydujące o możliwości zastosowania łącznego opodatkowania ich dochodów.

Nie mogą składać wniosku i wspólnie opodatkować swych dochodów małżonkowie w przypadku gdy chociaż jedno z nich osiągało dochody (przychody), które opodatkowane były w sposób:

 • zryczałtowany tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową,
 • liniowy przewidziany art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • tonażowy na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.

Jedyny wyjątek od powyższych zastrzeżeń stanowi opodatkowanie ryczałtem przychodów osiąganych z tytułu prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Tak więc, na przykład małżeństwo wynajmujące lokal mieszkalny i opłacające od przychodów ryczały w wysokości 8,5%, będzie mogło skorzystać z łącznego opodatkowania innych swych dochodów, o ile spełniają wszystkie warunki zaprezentowane powyżej.

Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków to nie tyko wygoda sporządzenia dwóch zeznań podatkowych w jednym, tak jak upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu, ale w wielu przypadkach wymierna korzyść finansowa wynikająca z obniżenia kwoty należnego podatku.

Podatek obliczony według sposobu wspólnego opodatkowania małżonków jest podwójną wartością podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Uwzględniając powyższy sposób i zasady obliczania podatku tj. z zastosowaniem skali podatkowej, która obowiązuje przy obliczaniu podatku osób rozliczających się na formularzach zeznań podatkowych PIT 36 i PIT 37 łączne opodatkowanie małżonków korzystne jest w następujących przypadkach:

 • jeden z współmałżonków nie osiągnął w roku podatkowym dochodów;
 • dochody współmałżonka przekroczyły próg podatkowy skali podatkowej tj. 85.528,00 zł., a drugiego dochody progu tego nie przekroczyły lub nie osiągnął dochodów.

Zobrazujemy takie przypadki na przykładach.

Przykład A

Pan Jan zatrudniony był przez cały rok podatkowy na pełny etat z minimalnym wynagrodzeniem, które w 2013 roku wynosiło 1.600,00 złotych, a jego żona jako bezrobotna nie osiągała żadnych dochodów i świadczeń.

 • Dochód p. Jana za 2013 r. wyniósł 17.864,88 zł. tj. wynagrodzenie brutto (1.600 zł.) x 12 m-cy - roczne koszty uzyskania przychodu (1.335,12 zł.)
 • Suma zaliczek na podatek dochodowy odprowadzonych przez płatnika za rok wyniosła 902,00 zł.
 • Wspólnie rozliczając się z żoną podatek należny wyniósł 346,00 zł.
 • P. Jan otrzyma zwrot zapłaconego podatku w kwocie 556,00 zł. tj. tyle ile wynosi 18% kwoty wolnej wolnego od podatku wg. skali podatkowej. Kwota ta była odliczana od każdej połowy dochodu p. Jana.

Przykład B

Kolega p. Jana zatrudniony był na najniższe wynagrodzenie, ale na pół etatu czyli z wynagrodzeniem brutto 8.000,00 zł. Jego żona podobnie jak żona p. Jana nie osiągnęła dochodów. Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana przez płatnika do urzędu skarbowego wynosiła 4,00 zł. miesięcznie co daje sumę 48,00 zł. Kolega p. Jana rozliczając się wspólnie z żoną otrzyma z US zwrot podatku w kwocie nie większej niż odprowadzone zaliczki czyli 48,00 zł.    

 Przykład C

Właściciel firmy zatrudniającej p. Jana osiągnął w 2013 r. dochód po odliczeniach w wysokości 171.056,00 zł. (dwukrotna wartość progu podatkowego).

Gdyby rozliczał się indywidualnie podatek wyniósłby 42.208,00 zł. Postanowił rozliczyć się z niepracującą żoną i w efekcie zapłacił podatek należny w wysokości 29.678,00 zł. Różnica wyniosła 12.530,00 zł., a wynika z faktu, że rozliczając się indywidualnie po przekroczeniu progu podatkowego (85.528,00 zł.) stawka podatku wynosi 32%. W 2014 r. gdyby właściciel firmy uzyskał większy dochód, rozliczając się z żoną "zaoszczędzi" na podatku tą samą kwotę, czyli 12.530,00.

Jak widać z powyższych przykładów zawsze to lepiej zarabiać więcej.

W przypadku wysyłania zeznania podatkowego przez Internet w oknie "Wysyłanie deklaracji - e-deklaracja" wpisujemy przychód z zeznania za rok poprzedni osoby, która wymieniona jest jako pierwsza w formularzu zeznania, czyli w polu B.1.  

 

Program szybki i wygodny

Program PITy TaxMachine 2014/2015 jest szybki i wygodny, PIT można zrobić w czasie jednej minuty i wysłać go przez internet (e-deklaracje)!

Kreator PIT 2014

Kreator deklaracji PIT 2014 pomaga użytkownikowi przygotować deklarację, nie musisz nawet wiedzieć jaki PIT wypełnić, Kreator PIT sam wybierze odpowiednie druki i utworzy odpowiedni PIT!

Dane są tylko na Twoim komputerze

Wszelkie Twoje dane są przechowywane tylko na Twoim komputerze, a e-deklaracja trafia bezpośrednio do Urzędu, tak więc obce osoby nie mają dostępu do Twoich danych!

Częste aktualizacje

Program jest często aktualizowany, wszelkie aktualizacje pobierają się same przez internet - zawsze masz aktualny program i wszystkie formularze.